Uw woning en inhoud zijn van essentieel belang voor u en uw gezin en verdienen dan ook de best mogelijke bescherming, want een schadegeval kan ernstige gevolgen hebben… Tijdens een storm waaien er een paar dakpannen van het dak en die beschadigen een aantal geparkeerde wagens in de straat… U laat uw pan per ongeluk vallen op uw vitro-keramische kookplaat en de kookplaat is volledig gebarsten… Een boiler in uw woning begint te lekken en er is ernstige waterschade…

De brandverzekering is dan ook echt essentieel voor uw woning. Via deze verzekering is uw woning, al dan niet aangevuld met de inhoud, verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, glasbraak, enz. Daarnaast verzekert de brandverzekering ook uw aansprakelijkheid aan derden, wanneer deze schade ondervinden ten gevolge van uw woning. Deze waarborgen kunnen ook op maat uitgebreid worden met bijkomende dekkingen voor bvb. diefstal, waardevolle voorwerpen, indirecte verliezen, tuin, enz.

De brandverzekering houdt ook steeds een wettelijk verplichte dekking in voor de schade opgelopen door natuurrampen, meer bepaald overstromingen, het overlopen of opstuwen van rioleringen, aardbevingen, aardverschuivingen en grondverzakkingen. Het is dus niet langer wachten op een erkenning door het Rampenfonds om een vergoeding te krijgen wanneer u geconfronteerd wordt met dergelijke schade.

Diefstal is spijtig genoeg vandaag een niet te onderschatten risico, waar zeker rekening mee dient gehouden te worden. Iemand heeft ingebroken in uw woning en is er met een aantal waardevolle dingen en juwelen van door… Iemand heeft geprobeerd in uw woning in te breken en heeft daarbij heel wat schade aangericht…

De optionele waarborg diefstal beschermt u dan ook tegen inbraak en diefstal van de goederen die zich in uw woning bevinden. U zal zowel vergoed worden voor de gestolen goederen als voor de schade die aan uw woning werd aangebracht, binnen de vooraf afgesproken grenzen.

U bent van plan om binnenkort een woning aan te kopen en zal hiervoor een krediet aangaan bij de bank. Maar wat gebeurt er wanneer één van de twee partners komt te overlijden of blijvend invalide wordt? Kan u het krediet dan zelf comfortabel terugbetalen of wordt dit toch iets moeilijker? Zou de woning eventueel moeten verkocht worden?

Om u in dergelijke moeilijke situaties financiële ademruimte te geven, is een schuldsaldoverzekering een absolute must. Een schuldsaldoverzekering keert bij overlijden en eventueel ook bij invaliditeit een bepaald bedrag uit, waardoor een afgesproken percentage van uw krediet terugbetaald wordt. De dekking kan u uiteraard zelf bepalen, op maat van uw persoonlijke situatie. Daarnaast kunnen de premies ook fiscaal afgetrokken worden, wanneer u dat zou wensen.