Als zaakvoerder bent u van cruciaal belang voor het succes en de resultaten van uw onderneming. Wanneer u door omstandigheden al dan niet tijdelijk ongeschikt wordt om te werken, is het bijzonder belangrijk om uw eigen inkomen te beschermen. U bent door ziekte een aantal maanden niet in staat om te gaan werken, hierdoor zijn er quasi geen inkomsten in uw onderneming en valt u terug op de uitkering van de sociale zekerheid waardoor uw inkomen significant daalt en uw kosten wel constant blijven…

Via een verzekering gewaarborgd inkomen kan u zorgen voor een bijkomend inkomen tot 80% van uw huidige inkomen gedurende de arbeidsongeschiktheid. Daarnaast worden ook de premies voor uw gewaarborgd inkomen terugbetaald tijdens de arbeidsongeschiktheid. U kan zelf bepalen welke waarborgen, uitkering en ‘eigenrisicotermijn’ u wenst op te nemen.

Het pensioen lijkt voor u als zelfstandige ondernemer misschien nog veraf maar met pensioen gaan is hoe dan ook een cruciale stap waarop u zich tijdig moet voorbereiden. De wettelijke sociale zekerheid van zelfstandigen blijft immers nog steeds bescheiden in vergelijking met die van werknemers. Ook wanneer u zou overlijden vóór het bereiken van de pensioenleeftijd, wordt uw familie geconfronteerd met een aanzienlijke inkomensvermindering.

Wenst u uw levenstandaard te behouden na pensionering, dan vormt het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen een interessante en noodzakelijke aanvulling op uw wettelijk pensioen. Voor een aantal medische vrije beroepen wordt er daarbovenop door het RIZIV een bijdrage voorzien die kan aangewend worden voor de opbouw van een bijkomend kapitaal.

Een VAPZ heeft enkele belangrijke voordelen:

1. Uw fiscaal voordeel… tot meer dan 50%

De premies zijn volledig aftrekbaar als sociale bijdragen van uw hoogste inkomensschijf. Ze zijn dus aftrekbaar als beroepskosten. U realiseert hierdoor een belangrijke belastingbesparing.

2. Uw sociaal voordeel… tot meer dan 20%

Uw sociale bijdragen worden berekend op basis van uw netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Door de aftrek van de premie VAPZ zal dit netto belastbaar beroepsinkomen verminderen. Hierdoor betaalt u minder sociale bijdragen.

3. Combinatie met andere vormen van pensioenopbouw

Het VAPZ is een eerste belangrijke mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen. Fiscaal gezien is dit de meest interessante pensioenformule. Daarnaast kan u ook andere pensioenformules combineren met het VAPZ: groepsverzekering, individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen,…

4. U kan gezinsbescherming inbouwen door extra waarborgen te onderschrijven:

 • Extra kapitaal overlijden
 • Ongevallenverzekering
 • Teruggave van de premie bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval
 • Uitkering van een arbeidsongeschiktheidsvergoeding ingeval van ziekte of ongeval

Daarnaast is het VAPZ ook cumuleerbaar met pensioensparen, langetermijnsparen en Individuele Pensioentoezegging (IPT).

Het pensioen lijkt voor u als zelfstandige ondernemer misschien nog veraf maar met pensioen gaan is hoe dan ook een cruciale stap waarop u zich tijdig moet voorbereiden. De wettelijke sociale zekerheid van zelfstandigen blijft immers nog steeds bescheiden in vergelijking met die van werknemers. Ook wanneer u zou overlijden vóór het bereiken van de pensioenleeftijd, wordt uw familie geconfronteerd met een aanzienlijke inkomensvermindering.

Als u uw levensstandaard wenst te behouden, vormt een extralegaal pensioenplan zoals een individuele pensioentoezegging dan ook een noodzakelijke aanvulling op de sociale zekerheid.

Een IPT heeft een aantal belangrijke voordelen :

1. Gunstige fiscaliteit

U streeft naar een optimaal evenwicht tussen het inkomen dat u uit de vennootschap haalt en de te betalen belastingen. Een IPT vormt hiervoor het uitgelezen instrument! Dit is een soepelere formule in vergelijking met een “groepsverzekering” voor zelfstandigen.

2. U bent de rechtstreekse begunstigde

Een individuele pensioentoezegging wordt onderschreven door het bedrijf, ten gunste van één verzekerde (uzelf), of de rechthebbenden bij overlijden. De verzekeringsmaatschappij betaalt de opgebouwde bedragen rechtstreeks aan u uit.

3. Soepele formule

 • U kan gezinsbescherming inbouwen door extra waarborgen te onderschrijven:
  • Extra kapitaal overlijden
  • Ongevallenverzekering
  • Teruggave van de premie bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval
  • Uitkering van een arbeidsongeschiktheidsvergoeding ingeval van ziekte of ongeval
  • Het is mogelijk een koopsom (back service) te storten voor de reeds gepresteerde dienstjaren.
 • Bij faling, fusie,… wordt het opgebouwde spaartegoed beschermd.
 • Het pensioenplan kan aangewend worden voor het aankopen, bouwen of verbouwen van een onroerend goed ten private titel.
 • Indien er meerdere zaakvoerders zijn (bijvoorbeeld vader en zoon) kan een verschillend budget onderschreven worden.

Daarnaast is de IPT ook cumuleerbaar met pensioensparen, langetermijnsparen en Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).