Het klinkt u wellicht niet onbekend in de oren dat het wettelijke pensioen ontoereikend zal zijn om na een drukke carrière te genieten en uw levensstandaard aan te houden. Als zelfstandige bent u meer dan ooit aangewezen op uzelf.

Ter illustratie:

 • Schatting gemiddeld pensioen van een zelfstandige: 900 € per maand
 • Schatting gemiddeld pensioen van een werknemer: 1.100 € per maand

Gelukkig staan er enkele fiscaal interessante mogelijkheden ter beschikking om te voorzien in aanvullende pensioenopbouw!

VAPZ

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is de spaarformule bij uitstek voor elke zelfstandige. U recupereert tot 70% van uw storting dankzij verminderde sociale bijdragen en belastingaftrek.

Bovendien betreft het een flexibele formule: u kiest zelf wanneer en hoeveel u stort (beperkt tot 8,17% van uw jaarinkomen).

IPT

Indien u als zelfstandige een vennootschap heeft, is de Individuele Pensioentoezegging voor Zelfstandigen het uitgelezen instrument om fiscaalvriendelijk een aanvullend pensioen op te bouwen.

Bovendien kan de pensioenopbouw flexibel en gepersonaliseerd gebeuren.

Fiscaalvriendelijk

De IPT vermindert enerzijds uw winst voor belastingen waardoor u minder belastingen betaalt in hoofde van uw vennootschap. Anderzijds levert het u als zelfstandige op einddatum een aanvullend pensioen aan een gunstige belasting op.

Gepersonaliseerd

In tegenstelling tot een groepsverzekering als werknemer is het perfect mogelijk om via een IPT rechtstreeks en uitsluitend in uw voordeel pensioen op te bouwen. Ter info: in een groepsverzekering voor werknemers dient elke aangeslotene tot een afgebakende categorie dezelfde voorwaarden te genieten.

Flexibel

 • U bepaalt zelf welke premie wenst te storten (voor zover de zogenaamde 80%-regel* niet wordt overschreden)
 • De backservice biedt u de mogelijkheid om reeds gepresteerde dienstjaren in te halen via eenmalige koopsommen
 • De IPT kan aangewend worden om een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen en dit in de hele EER. Dit vormt dus een interessante opportuniteit om bijvoorbeeld renovatiewerken uit te voeren of een tweede verblijf te verwerven.

* De som van uw wettelijk en extralegale pensioenen mag – uitgedrukt als vervangingsinkomen – op jaarbasis niet meer bedragen dan 80% van uw normale brutobezoldiging. Wij maken deze berekening voor u!

Welke begeleiding mag u van ons verwachten?

 • Wij vragen bij u en uw accountant de nodige gegevens op.
 • Wij brengen uw actuele situatie duidelijk in kaart.
 • Wij wijzen u op mogelijke optimalisaties en tekortkomingen.
 • Wij stellen ons online pensioenplatform e-GOR ter beschikking (zonder aanrekening van kosten). Welke voordelen zijn hieraan voor u verbonden:
  • U krijgt een duidelijk en up-to-date overzicht van al uw pensioencontracten zodat u steeds zicht heeft op uw aanvullende pensioenopbouw en wat dit netto vertegenwoordigt op maandelijkse basis tijdens uw pensioen
  • Uw accountant wordt op het gepaste moment gevraagd om actuele gegevens door te geven zodat wij jaarlijks uw situatie kunnen nakijken (80%-regel). Wanneer u extra voordeel kan doen, brengen wij u meteen op de hoogte!
  • Naast de pensioensituatie krijgt u een duidelijk beeld omtrent overlijdenskapitalen en tussenkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid.