Uw bedrijfsgebouw is essentieel om de vlotte dagelijkse werking van uw onderneming te garanderen, een onverwachte schade kan dan ook grote gevolgen hebben. Na een brand in uw zaak, is uw winkel niet langer toegankelijk voor uw klanten… Door een blikseminslag na een hevig onweer zijn een deel van uw magazijn en alle bestellingen die al klaar stonden, verloren gegaan… Na een hagelbui zijn uw serres en planten zwaar beschadigd…

De brandverzekering is dan ook een must voor al uw bedrijfsgebouwen. Via deze verzekering zijn uw gebouwen, al dan niet aangevuld met de inhoud, verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand, ontploffing, natuurrampen en nog veel meer. Deze waarborgen kunnen ook op maat uitgebreid worden met bijkomende dekkingen voor bvb. diefstal, vandalisme, geldverzekering, indirecte verliezen, enz.

Wanneer u als ondernemer getroffen wordt door een zware schade aan één van uw bedrijfsgebouwen, kan dit ernstige financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Na een brand is uw winkel niet meer toegankelijk, waardoor u een sterke daling van uw omzet zal voelen… Door een ernstige waterschade in uw bedrijf zijn een aantal machines niet langer bruikbaar, hierdoor bent u genoodzaakt deze te huren in afwachting van de levering van nieuwe machines…

De verzekering bedrijfsschade beschermt u tegen de financiële gevolgen hiervan. Deze verzekering vergoedt het verlies aan omzet en de eventuele extra kosten door het al dan niet volledig stilvallen van uw activiteit bij een schadegeval aan uw bedrijfsgebouw. Er zijn verschillende formules voor vergoeding, die we graag samen met u bespreken.

Als ondernemer kan u zich geen wereld zonder laptop en andere elektrische toestellen meer voorstellen. Maar wat als u en uw team straks niet langer kunnen werken op al uw elektrische toestellen waar we zo afhankelijk van zijn?

De verzekering Alle risico’s elektronica zorgt voor een dekking van diefstal van uw elektrische toestellen in uw onderneming, alsook eventuele plotse materiële schade.

Machines zijn vandaag een onmisbaar onderdeel van uw bedrijf. Een schadegeval aan uw machinepark kan dan ook verregaande gevolgen hebben. Eén van uw medewerkers doet een verkeerde handeling met één van uw machines, waardoor het volledig onbruikbaar wordt… Door een kortsluiting zijn al uw elektrisch aangedreven machines beschadigd… Een vreemd voorwerp is terecht gekomen in één van uw machines, waardoor de machine vastloopt…

De verzekering machinebreuk zorgt in dergelijke gevallen voor een dekking van de onvoorziene en plotselinge schade, zowel door een menselijke, interne als externe oorzaak. Uiteraard zijn er verschillende uitbreidingen mogelijk en is dit een verzekering op maat, die we graag samen met u bespreken.