Als ondernemer beschouwt u uw medewerkers als één van uw meest belangrijke assets. Het is dan ook belangrijk deze mensen goed te beschermen wanneer zij geconfronteerd worden met een arbeidsongeval. Vandaar dat het ook wettelijk verplicht is een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten wanneer u medewerkers tewerk stelt.

De verzekering arbeidsongevallen dekt de ongevallen die één van uw medewerkers heeft, zowel tijdens het werk als op weg van en naar het werk. De verzekering betaalt een uitkering uit in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast komt de verzekering ook tussen in medische en eventuele andere kosten gelinkt aan het arbeidsongeval.

Als ondernemer wenst u graag uw medewerkers zo lang mogelijk in uw onderneming houden en tegelijk de loonkost onder controle houden. Daarom is het o.a. belangrijk hen een aantrekkelijk verloningspakket voor te stellen, waarin naast het loon ook andere voordelen aangeboden worden. Eén van de meest gebruikte mogelijkheden daarvoor is de groepsverzekering.

Via de groepsverzekering kan u voor uw medewerkers een mooi aanvullend pensioen opbouwen, terwijl het voor u minder kost dan een loonsverhoging. Naast een aanvullend pensioen kan u voor uw medewerkers ook een overlijdensdekking of een bijkomende dekking arbeidsongeschiktheid voorzien.

Om uw medewerkers te stimuleren en te motiveren wenst u hen graag te belonen wanneer ze bepaalde doelstellingen of resultaten hebben behaald. Dit kan natuurlijk op een aantal traditionele manieren, zoals een extra bonus of premie, winstdeelname, enz. Daarnaast is er ook een andere manier om hen te belonen, die fiscaal vriendelijker is : een bonusplan.

Via een bonusplan kan u voor uw medewerkers een aanvullend pensioen opbouwen, naast de groepsverzekering, wanneer bepaalde doelstellingen of resultaten werden behaald. Gezien het stijgend belang van de opbouw een aanvullend pensioen, kan dit zeker een aantrekkelijk alternatief vormen voor uw medewerkers.

Naast de groepsverzekering is ook de hospitalisatieverzekering een interessant extra voordeel voor uw medewerkers. Op die manier zijn uw medewerkers en haar/zijn gezin beschermd wanneer zij geconfronteerd worden met een hospitalisatie.

Wanneer u of iemand van uw gezin geconfronteerd wordt met een hospitalisatie, brengt dit heel wat onverwachte kosten met zich mee… Uw zoontje heeft een ski-ongeval gehad en hierdoor zijn been gebroken en moet geopereerd worden… U wordt getroffen door kanker en er wacht u een lange behandeling…

De hospitalisatieverzekering dekt de medische en paramedische kosten bij een ziekenhuisopname, alsook de eventuele kosten binnen een bepaalde periode voor en na de hospitalisatie. Ook komt deze verzekering tussen in de kosten voor een aantal ernstige ziektes, al dan niet met opname in het ziekenhuis.