Cyberverzekering

De cybercriminaliteit neemt steeds grotere proporties aan, spaart geen enkele sector en heeft vele gezichten: problemen in de computersystemen, frauduleus bekomen en openbaar maken van gegevens, hacken, … U kan zich wapenen via een doeltreffend preventiebeleid in combinatie met een all-in verzekering.

Contacteer ons voor meer info en een voorstel op maat: Laurence@dc-v.be of 09/395.24.78

Wie dient over cybercriminaliteit na te denken?

 • Iedereen die de activiteit tijdelijk niet verder kan zetten omwille van een cyberaanval.
 • Iedereen die op de één of andere manier data van derden bezit.
 • Het is bijgevolg een risico voor elke ondernemer! Elke KMO, zelfstandige, vrije beroeper,…

Kwetsbaarheid & aansprakelijkheid

Een cyberaanval kan een bedrijf volledig stil leggen en resulteert vaak in verlies van gevoelige info, zowel info over uw bedrijf als info over uw klanten.

Op dergelijke aanval dient men snel te reageren

 • om de financiële impact en de imagoschade te beperken
 • om claims mbt privacy te vermijden. De GDPR speelt hier ook een belangrijke rol.

Ervaring leert ons dat de aanval zowel van buitenaf kan komen als door een interne menselijke fout.

Is het een risico voor u?

Concrete voorbeelden:

 • Klanten dienen een klacht in omwille van een inbreuk op hun privacy ten gevolge van verspreiding van hun persoonsgegevens op het internet.
 • De reputatie van het bedrijf wordt aangetast op de sociale netwerken.
 • Het bedrijf is het slachtoffer van een poging tot cyberafpersing.

 

De financiële gevolgen stapelen zich snel op:

 • Diagnose van de oorzaak van de inbreuk
 • Om te voorkomen dat de massa ontevreden klanten elk een claim indient, wenst men bepaalde acties en communicatie naar hen te ondernemen
 • De reputatie dient onmiddellijk hersteld te worden
 • Opnieuw configureren van netwerken
 • Schade en proceskosten in verband met verweer tegen aanspraken van derden
 • Mogelijke boetes

 

Naar aanleiding van de recente cyberaanvallen die veel bedrijven (groot en klein) teisteren, maken ondernemers zich terecht zorgen!

Hoe zich wapenen? Een proactief antwoord: preventie & verzekering

Het gaat niet over preventie óf verzekering. Ze gaan hand in hand.

Enerzijds kan u samen met uw IT-partner en/of interne IT-dienst werken aan een zo uitgebreid mogelijk preventieplan.

Anderzijds blijkt dat zelfs de best beveiligde IT-systemen ook onderhevig kunnen zijn aan inbraken en infecties. Op dat moment kan een verzekering soelaas brengen.

Preventie

Aan een juiste reactie op een crisissituatie gaat namelijk een goede voorbereiding vooraf.

Kan en zal uw bedrijf overleven na een cyber incident?

Doe nu de cybertest en krijg meteen zicht op uw score in heldere taal en sterk grafisch onderbouwd!

DOE NU DE TEST!

Klik hier om een voorbeeldrapport te bekijken.

De Cybertest duurt ongeveer 15 minuten en stelt 16 vragen en mogelijks een aantal subvragen in functie van het gegeven antwoord.

In deze test analyseren we hoe uw bedrijf scoort op 10 strategische veiligheidsprincipes.

We brengen uw score glashelder in beeld en duiden meteen aan welke 3 principes uw dringende aandacht vereisen.

Na deze grondige analyse kan u meteen aan de slag, want in de test onderzoeken we in 1 beweging de concrete acties die u kan ondernemen.

Cyberverzekering

In samenwerking met onze gespecialiseerde partner, Cybercontract, bieden wij een complete verzekering aan voor uw onderneming.

Dergelijke verzekering kan uw aansprakelijkheid dekken voor de vorderingen tot schadevergoeding vanwege derden, maar ook uw eigen geleden schade.
Tevens zijn allerlei kosten in het kader van dergelijke incidenten verzekerbaar, bijvoorbeeld de onderzoekskosten van de toezichthouder en de eventuele administratieve boetes.
Daarenboven kan u rekenen op forensische en juridische bijstand (‘hotline’).

Bereken hier meteen uw tarief

Contacteer ons voor meer info en een voorstel op maat: Laurence@dc-v.be of 09/395.24.78

Een cyberverzekering zorgt voor een ALL-IN-oplossing!

Wat is er onder meer gedekt?

 • Aansprakelijkheid
 • Cybercriminaliteit: cyberafpersing, cyberdiefstal en hacking
 • Kosten voor gegevensonderzoek en –verzameling, voor kennisgeving aan getroffen personen (klanten, leveranciers,…)
 • Netwerkonderbreking en winstverlies
 • Reputatieschade / imagoherstel
 • Inbreuken op de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens
 • Rechtsbijstand met advocaat naar keuze

 

U wordt bovendien meteen bijgestaan door IT partners die dagdagelijks cyberaanvallen oplossen en de gevolgen ervan neutraliseren.