Wenst u het persoonlijk vermogen van de bestuurders van uw vennootschap te beschermen?

Ongeacht de grootte van het bedrijf of de aard van de activiteit, rust er op de schouders van de bestuurders een grote verantwoordelijkheid waarvoor zij persoonlijk kunnen aangesproken worden.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering brengt gemoedsrust!

Contacteer ons voor meer info en een voorstel op maat: Laurence@dc-v.be of 09/395.24.78

Bestuursfouten?

Bestuurders nemen belangrijke beslissingen met vaak financiële implicaties, waarvoor zij  burgerrechtelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. Dan moeten zij bij een fout of nalatigheid de schade zelf vergoeden.

Men weet nooit of een partij (aandeelhouders, leveranciers, banken, werknemers,…) een vordering zal instellen voor begane bestuursfouten. Ook de overheid kan een vordering instellen zoals de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid na een arbeidsongeval.

Eenmaal een claim tegen een bestuurder gericht wordt, dient de bestuurder zich te verdedigen. Dit brengt onvermijdelijk meteen verdedigingskosten met zich mee. Onafhankelijk van de uiteindelijke uitspraak (in recht of niet) zullen de kosten hoog oplopen. Bijgevolg kunnen bestuursfouten een reëel gevaar vormen voor hun persoonlijk vermogen.

Oplossing = verzekering

De vennootschap kan de financiële gevolgen voor haar bestuurders neutraliseren door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een andere term is D&O, wat staat voor directors & officers liability.

Wie is gedekt?

Deze verzekering dekt alle bestuurders in de verzekerde vennootschap alsook haar filialen. Bovendien zijn ook de bestuurders ‘in feite’ gedekt, zoals een HR manager die een medewerker ontslaat met een (al dan niet terechte) claim van deze laatste tot gevolg.

Waarborg?

Het betreft een waarborg “alle risico’s behalve de contractuele uitsluitingen”: zowel de schadevergoedingen als de verdedigingskosten (vrije keuze van advocaat) voor de bestuurders zijn gedekt, zelfs indien het fouten betreft begaan vóór het afsluiten van het contract en waarvan de bestuurders op dat moment niet op de hoogte waren.