Als ondernemer zet u zich, samen met uw team, dagelijks in voor uw klanten. Toch zijn ook hier risico’s aan verbonden en kan er iets fout lopen. Een klant komt uw winkel binnen, struikelt en valt over een doos… Tijdens het uitvoeren van renovatiewerken beschadigt één van uw medewerkers het meubilair van uw klant… Bij een bezoek aan uw kantoor komt het uithangbord van uw zaak los en valt op de klant…

Om uzelf en uw bedrijf te beschermen tegen de financiële gevolgen van dergelijke ongelukken, is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dé ideale oplossing. Deze verzekering dekt de niet-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid veroorzaakt door uzelf, uw gezin of uw personeelsleden aan derden, in het kader van uw bedrijfsactiviteit. Zowel de lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden worden gedekt.

Als echte partner van uw klanten tracht u hen steeds het beste advies te geven. Zich vergissen is menselijk en dus kan het ook hier wel eens fout lopen. Als arts heeft u niet de juiste diagnose of behandeling voorgesteld, waardoor de patiënt schade heeft opgelopen… Als architect is er een fout geslopen in uw berekeningen, waardoor een deel van de constructie is ingestort…

In dergelijke gevallen kunnen uw bedrijf en uzelf aansprakelijk gesteld worden voor deze schade. Daarom dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden veroorzaakt door diensten of handelingen in het kader van uw bedrijfsactiviteit. Voor een aantal beroepen is deze verzekering zelfs wettelijk verplicht, denk maar aan de medische vrije beroepen, architecten, makelaars,…

Wanneer u een zaak uitbaat die publiek toegankelijk is, kunnen eventuele slachtoffers van een brand of ontploffing u aansprakelijk stellen voor de geleden schade, ook al treft uzelf geen enkele schuld of fout. Daarom is het meestal wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Deze verzekering dekt de lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden voortvloeiend uit brand of ontploffing in uw zaak.

Als bestuurder van uw onderneming draagt u dagelijks heel wat verantwoordelijkheden en neemt u belangrijke beslissingen over de toekomst van uw onderneming. Ook hier kan er dus wel iets verkeerd lopen. Met een deel van de financiële reserves uit uw onderneming heeft u geïnvesteerd in een belegging die slecht is uitgedraaid en hierdoor komt uw onderneming in financiële moeilijkheden… U bent vergeten een verzekering af te sluiten voor bvb. een exclusief klantenevent en er gebeurt een ernstig ongeval waarvoor u dus niet gedekt bent; uw onderneming moet dus zelf opdraaien voor de kosten en komt hierdoor in financiële moeilijkheden… Na een arbeidsongeval is de sociale inspectie van oordeel dat er onvoldoende preventie was…

In dergelijke gevallen kan de bestuurder of lid van de directie persoonlijk aangevallen worden. De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid beschermt u, wanneer u persoonlijk als bestuurder of lid van de directie, aansprakelijk gesteld wordt voor een bestuursfout, tegen de mogelijke financiële gevolgen hiervan. Zowel de claim zelf als de eventuele gerechtskosten worden gedekt door deze verzekering.